Hlavní obsah

házet

Nedokonavé sloveso

  1. (vrhat) jeter(zpravidla k cíli) lancer
  2. (pohazovat) čím agiter qqch

Vyskytuje se v

žabka: házet žabkyfaire des ricochets

klacek: házet komu klacky pod nohymettre des bâtons dans les roues à qqn

perla: házet perly svinímjeter des perles aux pourceaux

písek: házet komu písek do očíjeter de la poudre aux yeux de qqn

slina: házet po kom jedovatou slinoubaver sur qqn

špína: házet na koho špínucouvrir qqn de boue, colporter des ragots sur qqn

ricochet: faire des ricochetsházet žabky kamínkem po vodě

ricocher: ricocher des cailloux sur l'eauházet žabky

panier: mettre dans le même panierházet do jednoho koše

patte: tirer dans les pattes de qqnházet komu klacky pod nohy

perle: jeter des perles aux pourceauxházet perly sviním

renard: piquer un renardházet šavli zvracet

savonner: savonner la planche à qqnházet komu klacky pod nohy

vaisselle: s'envoyer la vaisselle à la têteházet po sobě talíře hádat se