Hlavní obsah

chléb, hovor. chleba

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pečivo) pain m(kulatý) miche fcelozrnný chlébpain m complet
  2. (krajíc) tartine f
  3. hovor.(živobytí) gagne-pain mvšední chlebapain m quotidien

Vyskytuje se v

domácí: domácí chlébpain maison

svatojánský: svatojánský chlébplod caroube

celozrnný: celozrnný chlébpain complet

kráječ: kráječ chlebatrancheuse à pain

pro: jít pro chlebaaller chercher du pain

sousto: sousto chlebabouchée de pain

tmavý: tmavý chlébpain noir

kámen: Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem.Il faut rendre le bien pour le mal.

kůrka: Všude chleba o dvou kůrkách.Chaque vin a sa lie.

beurre: (krajíc) chleba s máslemtartine de beurre

gruau: bílý chlébpain de gruau

intégral: celozrnný chlebapain intégral

mie: toastový chlébpain de mie

pain: nekvašený chléb, macesnáb. pain azyme

quotidien: chléb vezdejšípain quotidien

sec: o chlebu a voděau pain sec et à l'eau

trempette: namáčet chleba do polévky ap., hovor. opláchnout se, smočit sefaire trempette

du: jíst chlébmanger du pain

étendre: rozetřít máslo na chlebaétendre du beurre sur du pain

faire: péct chlebafaire le pain

croûte: vydělávat si na chlebagagner sa croûte

gagner: vyděl(áv)at si na chlebahovor. gagner sa croûte

chléb: celozrnný chlébpain complet