Hlavní obsah

élevé [el(ə)ve]

Vyskytuje se v

élever: zdvihnout se, (vy)stoupats'élever

contestation: vznést námitku k čemuélever une contestation sur qqch

cube: umocnit na třetíélever au cube

pousser: pobízet žáka k prácipousser un élève

sortie: konec vyučování, odchod dětí ze školysortie des élèves

préparer: připravit žáka na zkouškupréparer un élève à un examen

suivre: Ten žák nedává pozor.Cet élève ne suit pas.

chovat: chovat dobytekélever du bétail

nájem: platit vysoký nájempayer un loyer élevé

patro: zvýšit dům o jedno patroélever la maison d'un étage

povýšit: mat. povýšit číslo na druhouélever un nombre à la seconde puissance

protest: vznést protestélever une protestation

špatně: špatně vychovanýmal élevé

třetí: umocnit na třetíélever au cube

vyučování: konec vyučovánísortie des élèves

vzorný: vzorný žákélève modèle

nekázeň: ped. nekázeň žákůindiscipline des élèves

umocnit: umocnit na druhou/třetíélever au carré/cube

élevé: nevychovanecun mal élevé