Hlavní obsah

veg

Nechtěli jste hledat:

v, vein, at, inside

vekaFrench bread/loaf

veletbe* in command , command , have* under command

venout , outside, outwards

vesvillage

vetoveto

vešlouse, cootie

véztcarry, be* taking , transport , be* driving

vézt sego*, travel , ride*

véstlead*, run*, go*

vést sedo*, fare

vést sido*, be* doing, fare, get* on, perform

vědrobucket, pail, tub

veganvegan

veganskývegan

vegetacevegetation, flora

vegetačnívegetation(al), vegetative

vegetariánvegetarian, veggie

vegetariánskývegetarian, veggie

vegetariánstvívegetarianism

vegetativnívegetative, vegetal

vegetovatvegetate