Hlavní obsah

umýt

Dokonavé sloveso

  1. (podlahu ap.) wash(očistit) clean(otřít) wipe downNejdřív si umyj ruce.Wash your hands first.Umyl jsem nádobí.I did the washing up.umýt nádobíBrE wash up, do the washing-up, AmE wash the dishesumýt oknaclean the windows
  2. (smýt) wash off(špínu) clean, wash

Vyskytuje se v

nádobí: (u)mýt nádobíBrE wash up, do the dishes, AmE wash the dishes

ruka: umýt si rucewash one's hands

umýt se: Musím se umýt.I need to wash myself.