Hlavní obsah

umytý

Vyskytuje se v

nádobí: (u)mýt nádobíBrE wash up, do the dishes, AmE wash the dishes

umýt: umýt nádobíBrE wash up, do the washing-up, AmE wash the dishes

umýt: umýt oknaclean the windows

ruka: umýt si rucewash one's hands

umýt: Nejdřív si umyj ruce.Wash your hands first.

umýt: Umyl jsem nádobí.I did the washing up.

umýt se: Musím se umýt.I need to wash myself.

dish: wash the dishesumýt nádobí

washing-up: do the washing-upumýt nádobí

have: I had my car washed.Dal jsem si umýt auto.