Hlavní obsah

umytý

Vyskytuje se v

nádobí: (u)mýt nádobíBrE wash up, do the dishes, AmE wash the dishes

ruka: umýt si rucewash one's hands

umýt se: Musím se umýt.I need to wash myself.

dish: umýt nádobíwash the dishes

washing-up: umýt nádobído the washing-up

have: Dal jsem si umýt auto.I had my car washed.

umýt: umýt nádobíBrE wash up, do the washing-up, AmE wash the dishes