Hlavní obsah

stoletý

Vyskytuje se v

přelom: na přelomu roku/stoletíat the turn of the year/century

sklonek: na sklonku 15. stoletítowards the end/close of the 15th century

devatenáctý: osmdesátá léta devatenáctého stoletíeighteen eighties

konec: ke konci stoletíby the end of the century

století: v 18. stoletíin the 18th century, od 1700 do 1799 in the 1700s