Hlavní obsah

set aside

setset

sítsow*, seed

stohundred

Vyskytuje se v

set-aside: půda vyňatá z produkce záměrně nevyužívanázeměd. set-aside land