Hlavní obsah

přenesení

Vyskytuje se v

přenést: přenést koho zpět do realitybring sb back to reality

přenést: přenést náklady na koho spotřebitele ap.offload the costs onto sb

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)move/shift one's weight (from one foot to the other)

přenést se: přenést se do minulostigo back in time

přenést se: přenést se přes neshodyovercome the disagreements

význam: v přeneseném významuin a figurative sense

přenesený: v přeneseném smyslu slovain the figurative sense (of the word)

přenést: nemoci co přenést přes srdcecannot come to terms with sth, cannot bear sth