Hlavní obsah

neuvážený

Vyskytuje se v

dle: dle vlastního uváženíat one's discretion

uvážení: To stojí za uvážení.That is worth considering.

uvážit: pečlivě co uvážitgive sth careful consideration