Hlavní obsah

neuvážený

Vyskytuje se v

dle: at one's discretiondle vlastního uvážení

uvážení: That is worth considering.To stojí za uvážení.

uvážit: give sth careful considerationpečlivě co uvážit

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

discretion: use one's discretionjednat dle vlastního uvážení

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení