Hlavní obsah

netušený

Vyskytuje se v

tušení: zlé/neblahé tušenínasty/sinking feeling, foreboding, premonition

tušit: Vůbec netuším.I haven't the slightest/faintest idea.

clueless: nemít (ani) páru o čem, vůbec netušit cobe clueless about sth

gut: tušení, vnitřní pocit, instinktgut feeling

pen and ink: perokresba, kresba tušípen and ink drawing

unaware: neuvědomovat si, (ani) netušit cobe unaware of sth

faintest: Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.I haven't the faintest (idea).

idea: Netuším., Vůbec nevím., Nemám ponětí.I've no idea.

nor: Nemám tušení. – Já taky ne.I have no idea. – Nor do I.