Hlavní obsah

nepokrytý

Vyskytuje se v

náklad: nést/pokrýt nákladybear/cover the costs of sth

pokrýt: Mlha pokryla město.The town was covered in fog.

-topped: pokrytý sklem, prosklený stůlglass-topped

with: pokrytý sněhemcovered with snow

naléhat: Don't push me., Please don't insist.Nenaléhej(te) na mne.

vyžadovat: insist on punctualityvyžadovat dochvilnost

insist: She insisted on my being there.Trvala na tom, abych tam byl.