Hlavní obsah

nedbalost

Vyskytuje se v

spoluzavinění: spoluzavinění (nedbalostí) poškozenéhocontributory negligence

contributory: práv. contributory negligencespoluzavinění nedbalostí poškozeného

culpable: culpable negligencehrubá nedbalost trestně postižitelná, vedoucí k úmrtí ap.

gross: gross negligencehrubá nedbalost

negligence: culpable negligencehrubá nedbalost trestná, vedoucí k smrti ap.

pay: Negligence doesn't pay.Nedbalost se nevyplácí.