Hlavní obsah

negligence [ˈneglɪdʒəns]

Podstatné jméno

  • form.nedbalost čin, nepozornost ap., zanedbání, zanedbávání povinností ap.culpable negligencehrubá nedbalost trestná, vedoucí k smrti ap.

Vyskytuje se v

contributory: spoluzavinění nedbalostí poškozenéhopráv. contributory negligence

culpable: hrubá nedbalost trestně postižitelná, vedoucí k úmrtí ap.culpable negligence

gross: hrubá nedbalostgross negligence

pay: Nedbalost se nevyplácí.Negligence doesn't pay.

spoluzavinění: spoluzavinění (nedbalostí) poškozenéhocontributory negligence

negligence: hrubá nedbalost trestná, vedoucí k smrti ap.culpable negligence