Hlavní obsah

naučený

Vyskytuje se v

naučit se: naučit se nazpaměťlearn sth by heart, memorize sth

naučit: Kdo tě to naučil?Who taught you that?

nazpaměť: (na)učit se nazpaměť comemorize sth, learn sth by heart

pokud: Pokud se to nenaučí ...Unless she learns it ...

zacházet: naučit se zacházet s počítačemlearn how to use a computer