Hlavní obsah

naražený

Vyskytuje se v

mantinel: naražení na mantinel v hokejiboarding

jam: Narazil si čepici na hlavu.He jammed his cap on his head.

chance: náhodou narazit na koho/cochance on sb/sth

hit: zastavit se, narazit (na překážku) jednání, proces ap.BrE hit the buffers

narazit: narazit hlavou do čehohit one's head against sth