Hlavní obsah

napadený

Vyskytuje se v

ani: Ani mě nenapadne!, Ani nápad!No way!, Not likely

ublížení: napadení a ublížení na zdravíassault and battery

žralok: napadení žralokem, útok žralokashark attack

napadnout: Napadlo mě, že ...It occurred to me that ...

zezadu: napadnout koho zezaduattack sb from behind

assault: napadení s přitěžujícími okolnostmi s použitím zbraněpráv. aggravated assault

attack: být napaden kýmcome under attack from sb

cross: napadnout koho myšlenka ap.cross sb's mind

flash: (pro)blesknout komu hlavou, náhle napadnout kohoflash through sb's mind

murderous: napadení s úmyslem zabít, vražedný útokmurderous attack

pop up: napadnout koho, vytanout na mysli, naskočit komu v hlavěpop up in sb's head

suggest: automaticky napadnout, (ihned) vytanout na mysli, nabízet se myšlenka, odpověď ap.suggest itself

swipe: nepřímo napadnout koho/co, otřít se o koho/co v projevu ap.take a swipe at sb/sth

come: Napadlo ho ...It came to him ...

snowfall: Napadlo 30 cm sněhu.The snowfall amounted to 30 cm.

broadside: ostře napadnout koho/co, navézt se do koho slovnělaunch a broadside against sb/sth