Hlavní obsah

murder [ˈmɜːdə]

Podstatné jméno

  1. vraždapráv. first degree murderúkladná vražda předem připravenápráv. second degree murdervražda předem nepřipravenápráv. murder suspectpodezřelý z vraždypráv. murder squadpolicejní oddělení vražd
  2. nepříjemná/nebezpečná zkušenostpřen., hovor.děs(ný zážitek), hrůza

Vyskytuje se v

attempted: pokus o vraždu/znásilněnípráv. attempted murder/rape

conspiracy: (spolu)účast na vraždě/přípravě vraždyconspiracy to murder

double: dvojnásobná vraždaa double murder

first-degree: úkladná vraždafirst-degree murder

incitement: nabádání/navádění k vražděincitement to murder

premeditated: úkladná vraždapremeditated murder

quadruple: čtyřnásobná vraždaquadruple murder

weapon: vražedná zbraňmurder weapon

suspect: Je podezřelý z vraždy.He is suspected of murder.

pokus: práv. pokus o vražduattempted murder

stupeň: vražda prvního stupněfirst degree murder

úkladný: práv. úkladná vraždapremeditated murder, first degree murder, first-degree murder

objasnit: objasnit vraždusolve the murder (case)

vraždit: vraždit pro penízemurder for money

vražedný: vražedná zbraňmurder weapon

vyšetřovat: Vyšetřují vraždu.They are investigating a murder.

murder: úkladná vražda předem připravenápráv. first degree murder