Hlavní obsah

lean [liːn]

Vyskytuje se v

leaning: tíhnout k čemuhave a leaning towards sth

ore: chudá/železná rudalean/iron ore

over: naklonit se, předklonit selean over

tower: šikmá věž v Pisethe Leaning Tower of Pisa

against: Opřela se o zeď.She leaned against the wall.

side: naklonit se přes okrajlean over the side

snažit se: snažit se ze všech sildo one's best, give it one's best shot, spare no effort, někomu vyhovět lean over backwards

šikmý: šikmá věž v Pisethe Leaning Tower of Pisa

okno: Nevyklánějte se z okna.Don't lean out of the window.

opřít se: Opři se o mě!Lean on me!

přes, přese: naklonit se přes okrajlean over the side

vyklonit se: Vyklonila se z okna.She leant out of the window.

lean: předklonit selean forward