Hlavní obsah

komise, zast. ob. komis

Vyskytuje se v

conciliation: smírčí komiseconciliation board/commission

consignment: konsignační zboží, zboží do komisegoods on consignment

consultative: posudková komiseconsultative committee

fact-finding: vyšetřovací komisefact-finding commission

investigative: vyšetřovací komiseinvestigative committee

selection: výběrová komiseselection committee

minded: Komise hodlá zastavit výzkum.The committee is minded to stop the research.

should: Komise rozhodla, že se má omluvit.The committee has decided he should apologize.