Hlavní obsah

fume [fjuːm]

Vyskytuje se v

exhaust: spaliny, výfukové plynyexhaust gases/fumes

plyn: výfukové plynyexhaust fumes/gases

výfukový: výfukové plynyexhaust gases/fumes

zplodina: výfukové zplodinyexhaust fumes

fume: výfukové plynyexhaust fumes