Hlavní obsah

dlouhodobě

Vyskytuje se v

goods: zboží dlouhodobé spotřebydurable goods

long: dlouhodobě působící lék ap.long-acting

long-range: dlouhodobá předpověď počasílong-range weather forecast

long-term: dlouhodobá nezaměstnanostlong-term unemployment

memory: dlouhodobá paměťlong-time memory

term: dlouhodobě, z dlouhodobého hlediska, v dlouhém horizontuin the long term

treasury: dlouhodobý státní dluhopisekon. Treasury bond

unemployment: dlouhodobá nezaměstnanostlong-term unemployment