Hlavní obsah

divine [dɪˈvaɪn]

Podstatné jméno

  • círk., zast.teolog kněz studující teologii

Vyskytuje se v

err: Chybovat je lidské (, odpouštět je božské).To err is human (, to forgive divine).

inspiration: božské vnuknutídivine inspiration

boží: boží vůlewill of God, řízení prozřetelnosti divine guidance

divine: boží zásah, zásah shůrydivine intervention