Hlavní obsah

disturbing [dɪˈstɜːbɪŋ]

Přídavné jméno

  • znepokojivý, zneklidňujícípubl. disturbing imagesdrastické záběry

Vyskytuje se v

disturbed: mentálně narušenýmentally disturbed

disturbing: drastické záběrypubl. disturbing images

emotionally: citově narušenýemotionally disturbed

peace: rušení veřejného pořádku, výtržnost, výtržnictvíbreach of/disturbing the peace

psychologically: psychicky narušená osobapsychologically disturbed person

pohnutý: pohnutá dobaunsettled/troublous/stormy/disturbed times

postižený: mentálně postiženýmentally handicapped/disturbed

nevhod: Jdu nevhod?Am I disturbing you?

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.I am sorry to disturb you.

vyrušovat: Nevyrušujte.Don't disturb.

disturb: rušení veřejného pořádku, narušování pořádkudisturbing the peace