Hlavní obsah

disturbing [dɪˈstɜːbɪŋ]

Přídavné jméno

  • znepokojivý, zneklidňujícípubl. disturbing imagesdrastické záběry

Vyskytuje se v

disturbed: mentally disturbedmentálně narušený

disturbing: publ. disturbing imagesdrastické záběry

emotionally: emotionally disturbedcitově narušený

peace: breach of/disturbing the peacerušení veřejného pořádku, výtržnost, výtržnictví

psychologically: psychologically disturbed personpsychicky narušená osoba

disturb: disturbing the peacerušení veřejného pořádku, narušování pořádku