Hlavní obsah

consultation [ˌkɒnsəlˈteɪʃən]

Vyskytuje se v

consultation: po poradě s kým, na základě porady s kýmin consultation with sb