Hlavní obsah

advertising [ˈædvəˌtaɪzɪŋ]

Vyskytuje se v

advertising: náklady na reklamuadvertising cost(s)

campaign: volební/reklamní kampaňelection/advertising campaign

illuminated: světelná reklamailluminated advertising

package: reklama na obalu výrobkupackage advertizing

subliminal: podprahová reklama, reklama založená na podprahovém vnímánísubliminal advertising

klamavý: klamavá reklamadeceptive/false advertising

konkurz: vyhlásit/vypsat konkurz na cozakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sth

plošný: ekon. plošná inzerce v tisku ap.space advertising

reklama: tisková reklamapress advertising

reklamní: reklamní agentura/kampaňadvertising agency/campaign

světelný: světelná reklamailluminated advertising

vypsat: ekon. vypsat konkurz na comísto, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem advertise for (the post of) sth