Hlavní obsah

Nor

Vyskytuje se v

neither: neither ... norani ... ani

nor: neither ... norani ... ani jedno

ani: neither... norani... ani

rak: neither fish nor fowlani ryba ani rak

ryba: neither fish nor fowl, neither fish nor red herringani ryba ani rak

here: neither here nor therenepodstatný, irelevantní argument ap.