Hlavní obsah

zpracovaný

Vyskytuje se v

zpracovat: adapt a book for the screenzpracovat knihu pro zfilmování

data: computerized dataúdaje zpracované počítačem

industrially: industrially processed/producedprůmyslově zpracovaný/vyráběný