Hlavní obsah

zmizet

Vyskytuje se v

koukat: Clear off!, Bugger off!Koukej zmizet!

anglický: take French leave, BrE, hovor. do a bunk, AmE,hovor. do a fadezmizet po anglicku

propadliště: be erased from history, upadnout v zapomnění sink into oblivionpřen. zmizet v propadlišti dějin

stopa: disappear without a tracezmizet beze stopy

bob: bob (down)zapadnout, zmizet, přikrčit se, skrčit se ztratit se z výhledu

departure: make a hasty departurerychle se vzdálit, zmizet

trace: disappear without (a) tracezmizet beze stopy

trickle: trickle awaypostupně (z)mizet, vytratit se, pomalinku vytéct

get: Get lost!Zmiz!, Ztrať se!, Padej!, Mazej!

zmizet: vanish/disappear without a tracezmizet beze stopy