Hlavní obsah

zkontrolovat

Vyskytuje se v

slíbit: He promised to check the car.Slíbil, že to auto zkontroluje.

going-over: give sb/sth a going-over(důkladně) prohlédnout, zkontrolovat koho/co, projít co

check: Check the text for errors.Zkontrolujte, zda nejsou v textu chyby.