Hlavní obsah

zesílený

Vyskytuje se v

zesílit: The wind became even stronger.Vítr ještě zesílil.

strong: make sth strongerzesílit, posílit co

become: The wind became stronger.Vítr zesílil.

zesílený: amplified soundzesílený zvuk