Hlavní obsah

vládnoucí

Vyskytuje se v

třída: ruling/middle/working classvládnoucí/střední/dělnická třída

vládnout: have a good command of sthdobře vládnout čím znát jazyk ap.

establishment: the Establishmentvládnoucí třída, vrchnost

party: ruling partyvládnoucí strana, strana u moci

fit: The king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.

vládnoucí: ruling party, party in powervládnoucí strana