Hlavní obsah

vacantly [ˈveɪkəntlɪ]

Vyskytuje se v

situation: BrE Situations VacantVolná místa

vacant: vacant seatvolné místo

vacant: vacant rental unituprázdněná nájemní jednotka

vacant: vacant lookprázdný pohled

room: Do you have a vacant room?Máte volný pokoj?

volný: volný pokojvacant room, vacancy

volný: volné místo/sedadlovacant seat

pokoj: Máte volný pokoj?Do you have a vacant room?