Hlavní obsah

významu

Vyskytuje se v

okrajový: be of peripheral importancemít jen okrajový význam

přikládat: attach/attribute/assign importance to sthpřikládat význam čemu

capital: of capital importancezásadní důležitosti, zásadního významu

discount: I discount rumours.Fámám nepřikládám význam.

equal: be of equal importancemít stejný význam

extension: by extensionv širším pojetí/záběru/významu/slova smyslu

false: ling. false friend= podobné slovíčko v cizím jazyce s odlišným významem

meaning: word meaningvýznam slova

peripheral: be of peripheral importancemít okrajový význam

value: attach great value to sthpřikládat čemu velký význam

difference: make a (lot of) differencemít význam, být k něčemu/užitečný, (na)pomoci čemu, v čem

význam: in a figurative sensev přeneseném významu