Hlavní obsah

výroba

Vyskytuje se v

sériový: series/serial/assembly-line production, průmyslová manufacturesériová výroba

strojový: machine productionstrojová výroba

živočišný: animal husbandry/farming, dobytka (live)stock farming, obor, předmět animal scienceživočišná výroba

rozběhnout: start the productionrozběhnout výrobu

řemeslný: hand(i)craftřemeslná výroba

strojní: machine productionstrojní výroba

urychlit: speed up productionurychlit výrobu

agricultural: agricultural land/machinery/productionzemědělská půda/technika/výroba

animal: animal husbandryživočišná výroba, chov hospodářských zvířat

arable: zeměd. arable farmingrostlinná výroba, polní hospodářství

crop: crop farmingrostlinná výroba

daily: daily volume of productiondenní objem výroby

economy: ekon. economies of scaleúspory z rozsahu (výroby)

executive: executive producervedoucí výroby/produkce filmu

factory: factory(-gate) pricevýrobní cena, cena z výroby

farming: animal/livestock farmingživočišná výroba

generation: power generationvýroba elektřiny/energie

husbandry: animal husbandryživočišná výroba, chov hospodářských zvířat, zootechnika

industrial: industrial productionprůmyslová výroba

power: power generationvýroba energie

progress: work in progressnedokončená práce, rozpracovaná výroba, přen. polotovar, prováděná práce

small-scale: small-scale productionmalovýroba, maloobjemová výroba

stock: stock farmdobytkářská farma, farma pro živočišnou výrobu

target: target outputplánovaná výroba

work: work in progress/processrozpracovaná výroba, přen. polotovar, nedokončená práce

standstill: Production is at a standstill.Výroba stojí., Produkce se zcela zastavila.

výroba: industrial/agricultural productionprůmyslová/zemědělská výroba