Hlavní obsah

undeniably [ˌʌndɪˈnaɪəblɪ]

Příslovce

  • nepopiratelně, nesporně, neoddiskutovatelně

Vyskytuje se v

nelze: Nelze popřít, že...It is undeniable that...

popřít: Nelze popřít, že ...It is undeniable that ..., form. There is no gainsaying that ...