Hlavní obsah

undeniable [ˌʌndɪˈnaɪəbəl]

Vyskytuje se v

nelze: It is undeniable that...Nelze popřít, že...

popřít: It is undeniable that ..., form. There is no gainsaying that ...Nelze popřít, že ...