Hlavní obsah

undeniably [ˌʌndɪˈnaɪəblɪ]

Příslovce

  • nepopiratelně, nesporně, neoddiskutovatelně