Hlavní obsah

trapped [træpt]

Vyskytuje se v

sediment: sediment trapkalojem

set: set a trap for sbnastražit/nachystat past na koho

trap: live trap, cage trap, box trapsklopec past

padnout: fall into the trappadnout do pasti

past: be trappedbýt v pasti uvězněný, chycený ap.

tlama: Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!Drž/Zavři tlamu!

zavřít: shut up, shut one's trapvulg. zavřít zobák/klapačku/hubu

zobák: Shut (the fuck) up!, Shut your trap/gob!, AmE, slang. Zip it up!vulg. Zavři zobák!

držet: Shut up!, Belt up!, Shut your trap!Drž hubu!

huba: Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!Drž hubu!

lákat: lure sb into a traplákat koho do pasti

nastražit: set a trap for sb/sthnastražit na koho/co past

skřípnout: close sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sthskřípnout si ruku v čem

uvězněný: He was trapped in the car.Byl v autě uvězněný.

bouda: play a dirty trick on sb, past dig a pit, set a trap for sb(u)šít boudu na koho

lep: fall for the bait, be taken in, fall into sb's trapsednout na lep

booby trap: His car has been booby-trapped.Do jeho auta někdo nastražil bombu.