Hlavní obsah

trapped [træpt]

Vyskytuje se v

sediment: sediment trapkalojem

set: set a trap for sbnastražit/nachystat past na koho

trap: live trap, cage trap, box trapsklopec past

booby trap: His car has been booby-trapped.Do jeho auta někdo nastražil bombu.

death trap: The place is a death trap.Je to tam o život.

padnout: padnout do pastifall into the trap

past: být v pasti uvězněný, chycený ap.be trapped

tlama: Drž/Zavři tlamu!Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!

zavřít: vulg. zavřít zobák/klapačku/hubushut up, shut one's trap

zobák: vulg. Zavři zobák!Shut (the fuck) up!, Shut your trap/gob!

držet: Drž hubu!Shut up!, Belt up!, Shut your trap!

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

lákat: lákat koho do pastilure sb into a trap

nastražit: nastražit na koho/co pastset a trap for sb/sth

skřípnout: skřípnout si ruku v čemclose sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sth

uvězněný: Byl v autě uvězněný.He was trapped in the car.

bouda: (u)šít boudu na kohoplay a dirty trick on sb, past dig a pit, set a trap for sb

lep: sednout na lepfall for the bait, be taken in, fall into sb's trap