Hlavní obsah

towards, AmE!/BrE+ toward [təˈwɔːdz or tɔːdz]

Vyskytuje se v

gear: be geared to(wards) sthbýt zaměřen(ý) na co, sledovat co cíl, záměr, směřovat k čemu záměru ap.

gear to, gear towards: geared to/towardssth uzpůsobený čemu, zaměřený na co

move: move towards/tosth spět, blížit se, přibližovat se k čemu

warm to: warm to(wards), warm up tosb/sth zalíbit se, přijít na chuť, začít být nakloněn komu/čemu

evening: towards eveningk večeru, v podvečer, navečer

step: take steps towards ...podniknout kroky k dosažení ...

podvečer: v podvečerin the evening, towards evening

sklonek: na sklonku 15. stoletítowards the end/close of the 15th century

směr: směrem k čemu, kamtowards sth, hl. o pohybu in the direction of sth

vstříc: jít komu vstřícsměrem go towards sb, naproti go to meet sb (halfway)