Hlavní obsah

tied [taɪd]

Vyskytuje se v

tie: tie a knot in sth, tie sth in a knotuvázat uzel na čem, svázat co do uzlu

tie down: tie sb downsvazovat, omezovat, vázat koho jeho svobodu, možnosti pohybu ap.

tie up: tie sth upsvázat, zavázat, převázat co

beam: stav. tie beamkleština

sever: sever one's ties with sb/sthzpřetrhat svazky, přerušit kontakty s kým/čím

nerozhodný: draw, tiesport. nerozhodný výsledek

uzel: make/tie a knotuvázat uzel

vyrovnávací: BrE equalizer, AmE game-tying goalsport. vyrovnávací gól

zpřetrhat: sever one's ties with sthzpřetrhat vztahy s čím

připoutat: chain sb/sth to sth, tie sb/sth to sth with a chainpřipoutat koho/co řetězem k čemu

remíza: The match ended in a tie.Utkání skončilo remízou.

spona: tie clip, tie-pin, AmE stickpinspona do kravaty

srovnat: He straightened his tie.Srovnal si kravatu.

stáhnout: She tied her hair back.Stáhla si vlasy dozadu.

svázat: tie sb's hands, přen. omezit volnost tie sb downsvázat komu ruce

uvolnit: loosen one's tieuvolnit si kravatu

vázaný: hand-tied bouquetručně vázaná kytice

vázat: tie sth into a knotvázat co na uzel

zavázat: tie one's shoes, zašněrovat lace one's shoeszavázat si boty

závazek: single, no kids/tiessvobodný, bez závazků

pantofel: be henpecked, be tied to one's wife's apron strings, slepě oddaný manželce be uxoriousbýt pod pantoflem

zamotat se: tie osf in knotszamotat se do toho do vlastních lží ap.

apron: be tied to sb's apron stringsbýt (příliš) ovládaný kým, být závislý na kom