Hlavní obsah

tied [taɪd]

Vyskytuje se v

apron: be tied to sb's apron stringsbýt (příliš) ovládaný kým, být závislý na kom

tie: tie a knot in sth, tie sth in a knotuvázat uzel na čem, svázat co do uzlu

tie: be tiedto sth přen. být spojený, být provázaný s čím, vázat se k čemu

tie: be tiedto sth být vázán, být omezován čím

tie: tiespouta, vazby

tie: (railroad) tiepražec kolejí

tie: a tieremíza, slang. plichta při utkání ap.

tie down: tie sb downsvazovat, omezovat, vázat koho jeho svobodu, možnosti pohybu ap.

tie down: tie sb downsvázat, přivázat koho

tie up: tie sth upsvázat, zavázat, převázat co

tie up: tie sb upsvázat koho čím, spoutat koho provazy, pouty

beam: stav. tie beamkleština

score: level/tie the scoresrovnat/vyrovnat skóre

sever: sever one's ties with sb/sthzpřetrhat svazky, přerušit kontakty s kým/čím

tie: tie togethersvázat k sobě

tie: tie osf (up) in knots over sthztratit se v čem, zamotat se do čeho při hledání řešení problému ap.

tie: tie sb's tonguesvázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčel

tie: AmE, slang. tie one onopít se, nalít se, ožrat se

tie: have family ties to sthmít rodinné vazby k čemu

kravatový: kravatová sponatiepin, tie clip, AmE tietack

nerozhodný: sport. nerozhodný výsledekdraw, tie

uzel: uvázat uzelmake/tie a knot

vyrovnávací: sport. vyrovnávací gólBrE equalizer, AmE game-tying goal

zpřetrhat: zpřetrhat vztahy s čímsever one's ties with sth

připoutat: připoutat koho/co řetězem k čemuchain sb/sth to sth, tie sb/sth to sth with a chain

remíza: Utkání skončilo remízou.The match ended in a tie.

spona: spona do kravatytie clip, tie-pin, AmE stickpin

srovnat: Srovnal si kravatu.He straightened his tie.

stáhnout: Stáhla si vlasy dozadu.She tied her hair back.

svázat: svázat komu rucetie sb's hands, přen. omezit volnost tie sb down

uvolnit: uvolnit si kravatuloosen one's tie

vázaný: ručně vázaná kyticehand-tied bouquet

vázat: vázat co na uzeltie sth into a knot

zavázat: zavázat si botytie one's shoes, zašněrovat lace one's shoes

zavázat: zavázat si tkaničky/kravatutie one's laces/tie

zavázat: zavázat komu rucetie sb's hands

závazek: svobodný, bez závazkůsingle, no kids/ties

pantofel: být pod pantoflembe henpecked, be tied to one's wife's apron strings, slepě oddaný manželce be uxorious

zamotat se: zamotat se do toho do vlastních lží ap.tie osf in knots