Hlavní obsah

tick [tɪk]

Vyskytuje se v

tick off: tick sb offsprdnout, sjet, zpérovat koho

tick off: tick sb offnaštvat, (vy)točit koho

tick over: be ticking overudržovat/držet se v chodu, táhnout to/jet dál, fungovat bez velkých pokroků, ale stabilně

naprázdno: běžet naprázdno motor(run) idle, BrE tick over

prázdno: běžet na prázdno motor ap.run idle, BrE be ticking over

kvapit: Čas kvapí! není moc časuTime is running out/ticking away.

kapka: hovor. dát komu kapky seřvattear a strip of sb, BrE give sb a ticking off

kapka: hovor. dostat kapkyget a ticking off, od šéfa ap. be on the mat

proto: dát komu co protogive sb a going-over/what for, vynadat give sb a ticking/telling off, sort sb out, dát lekci teach sb a lesson