Hlavní obsah

thinly [ˈθɪnlɪ]

Vyskytuje se v

ground: be thin on the groundbýt jako šafránu, být k pohledání

thin: thin (out)(pro)řídnout dav ap.

thin: thin (out)sth probrat řady členů, prořezat, protrhat co učinit řidším

thin: thin (down)sth zředit, rozředit, naředit co omáčku ap.

thin: be wearing thindocházet trpělivost ap.

wear: wear thinošoupat (se), ošlapat (se) ztenčit nošením ap., přen. docházet trpělivost ap.

ozone layer: depletion/thinning of the ozone layerztenčování ozonové vrstvy

patience: I am running out of patience., My patience is wearing thin.Dochází mi trpělivost.

thinning: thinning scissorsprostřihávací nůžky

time: thin timetěžké období

nic: z ničeho nicall of a sudden, suddenly, out of thin air

nůžky: prostřihávací nůžkyna vlasy ap. thinning scissors/shears, na větve BrE secateurs, AmE pruning shears

zlé: v dobrém i (ve) zlémin good times and bad times, through thick and thin

řídký: řídké vlasythin hair

tenký: tenký jako papírpaper thin

úzký: úzké rtythin lips

vlas: řídké/husté vlasythin/thick hair

bruslit: přen. bruslit na tenkém leděskate on thin ice

jasno: z čista jasnaout of the blue, out of thin air

proutek: štíhlý jako proutekvery slender, až vyhublý as thin as a rake/lath

šafrán: čeho je jako šafránu velmi málosth is as scarce as hen's teeth, hl. BrE sth is thin on the ground, sth are few and far between

tříštit: příliš tříštit své sílyspread osf too thin