Hlavní obsah

take to

Vyskytuje se v

hospital: be admitted/taken to hospitalbýt hospitalizován pacient

take: take to the roaddát se na cestu

cesta: set out (for a journey), embark on a journey, take to/hit the roaddát/vydat se na cestu

zalíbit se: sb came to like, took to sth, took a fancy to sbkomu se zalíbilo co

pít: He took to drink after her death.Po její smrti začal pít.

převézt: The injured were taken to hospital.Zranění byli převezeni do nemocnice.

stačit: That's all it takes to be successful.To stačí, aby by člověk úspěšný.

kramle: take to one's heels, make off, AmE take a powder, do bezpečí make a break, hovor. skedaddle, BrE slang. scarpervzít kramle utéct

noha: take to one's heelsvzít nohy na ramena

roh: take to one's heels, do a runner, slip, spěšně odejít make offvzít roha

zaječí: take flight, take to one's heelsvzít do zaječích

zalíbení: take a liking/fancy to sb/sth, take to sb/sth, oblíbit si come to like sb, přijít na chuť develop a taste for sthnajít zalíbení v kom/čem

heel: take to one's heelsvzít nohy na ramena