Hlavní obsah

take out [ˈteɪk ˌaʊt]

Vyskytuje se v

assurance: take out an assurance policyuzavřít pojistku

insurance: take out insurance/an insurance policyuzavřít pojištění/pojistku

life insurance: take out a life insurance on sbuzavřít životní pojistku na koho

mortgage: take out a mortgage on sthvzít si hypotéku na co

subscription: take out a subscription to sthpředplatit si co

hypotéka: vzít si hypotéku na důmtake out a mortgage

odpadek: vynést odpadkytake out the BrE rubbish/ AmE garbage

půjčka: vzít si půjčkutake out a loan

sjednat: sjednat si pojištěnítake out insurance

uzavřít: uzavřít (si) pojistkutake out insurance

vynést: vynést smetítake out the garbage

zlost: vylít si na kom zlosttake out/wreak one's anger on sb

pojistit se: pojistit se před cestou do zahraničítake out travel insurance

pojistka: uzavřít pojistkutake out insurance

smetí: vynést smetítake out the rubbish

zchladit: zchladit si žáhu na komtake it out on sb, take out one's anger on sb