Hlavní obsah

swung [swʌŋ]

Související hesla

pt&pp of swing

Vyskytuje se v

mood: psych. mood swingsprudké změny nálady hl. při duševní poruše

swinging: set sth swingingrozhoupat co

houpací: hammock, dětská net swinghoupací síť

létací: (double) hl. BrE swing/AmE swinging doorslítací dveře

marod: pretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the leadhovor. hodit se marod

proud: be in full swing/flow/floodbýt v plném proudu

provaz: form. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang, swingdostat provaz být oběšen

spád: příběh ap. BrE be pac(e)y/fast paced, večírek ap. go with a swingmít spád

vrazit: punch sb (out), land a punch on sb, slang. plug, sock sb, hang one on sb, take a swing at sb, zast. biff sbjednu vrazit komu

kývat: swing one's legskývat nohama

rozletět se: The door swung open.Dveře se rozletěly.

obrátka: in full swing, in top gearna plné obrátky rozjetý hl. přen.

swing: swing (a)roundobrátit se, otočit se prudce, rychle