Hlavní obsah

swore [swɔː]

Související hesla

pt of swear

Vyskytuje se v

swear in: be sworn inbýt uveden do úřadu, složit přísahu prezident ap.

secrecy: sworn to secrecyvázaný slibem mlčenlivosti

sworn: sworn statementpřísežné prohlášení

translator: sworn translatorsoudní překladatel

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

místopřísežný: solemn declaration, declaration on oath, hl. písemné (sworn) depositionmístopřísežné prohlášení

mluvit: use foul language, klít swear, se sexuálním podtextem talk dirtymluvit sprostě

přísaha: take an oath, při nástupu do funkce be sworn insložit přísahu

přísežný: affidavit, sworn statementpřísežné prohlášení

slib: be sworn insložit slib prezident, porota ap.

slovo: swear/four-letter word, form. expletivesprosté slovo

složit: take an oath, při nástupu do funkce be sworn insložit přísahu

sprostý: swear/four-letter/dirty word, obscenity, zaklení curse (word), form. expletivesprosté slovo

krk: I could swear to it., As sure as eggs is eggs.Na to dám krk.

swear: be sworn to secrecybýt vázán mlčením