Hlavní obsah

swear [sweə]

Vyskytuje se v

swear in: be sworn inbýt uveden do úřadu, složit přísahu prezident ap.

secrecy: sworn to secrecyvázaný slibem mlčenlivosti

sworn: sworn statementpřísežné prohlášení

sworn: sworn translatorsoudní překladatel

sworn: sworn to secrecyvázaný slibem mlčenlivosti

translator: sworn translatorsoudní překladatel

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

místopřísežný: místopřísežné prohlášenísolemn declaration, declaration on oath, hl. písemné (sworn) deposition

mluvit: mluvit sprostěuse foul language, klít swear, se sexuálním podtextem talk dirty

přísaha: složit přísahutake an oath, při nástupu do funkce be sworn in

přísaha: vzít koho pod přísahuswear sb in, put sb under oath

přísežný: přísežné prohlášeníaffidavit, sworn statement

slib: složit slib prezident, porota ap.be sworn in

slovo: sprosté slovoswear/four-letter word, form. expletive

složit: složit přísahutake an oath, při nástupu do funkce be sworn in

sprostý: sprosté slovoswear/four-letter/dirty word, obscenity, zaklení curse (word), form. expletive

krk: Na to dám krk.I could swear to it., As sure as eggs is eggs.